Trời đang hong bóng nắng
Bỗng mây đen kéo về
Hơi gió thổi dài ghê
Càng lúc càng ào ạt

Cây ngả nghiêng xô dạt
Lá rụng bay tả tơi
Rồi mưa rơi- mưa rơi
Trắng xoá trời mùa hạ

Những hạt mưa rất lạ
Nhảy dưới đất lon ton
Hoá bong bóng to tròn
Tung tăng như lũ trẻ.

Hoá bong bóng to tròn. Tung tăng như lũ trẻ. (Ảnh: Facebook.com)

Mưa nói cười vui vẻ
Lộp bộp- lộp bộp vang
Mưa rải khắp đồng vàng
Và mọi nhà, mọi phố

Có hạt mưa xấu hổ
Núp dưới lá cây trôi
Ngắm mọi vật xong xuôi
Rồi mới rơi xuống đất

Đàn ong đi kiếm mật
Cũng tìm chỗ trú mưa
Còn chúng em thì vừa
Học xong bài cô giảng.

Đàn ong đi kiếm mật. Cũng tìm chỗ trú mưa. (Ảnh: Animalli.com)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||942b6abab__