Các nhà thiên văn học của Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn học Harvard-Smithsonian (CFA) đã kết luận rằng, các ngoại hành tinh có khối lượng gấp nhiều lần trái đất có nhiều khả năng xuất hiện sự sống, bởi vì các đại dương trên đó có thể được lưu giữ lâu dài.

Theo số liệu địa chất, sự tồn tại của các đại dương trên trái đất đã kéo dài gần như toàn bộ lịch sử của thế giới chúng ta. Các nhà thiên văn học CFA đã kết luận rằng, các đại dương trên các ngoại hành tinh nặng  có thể đã tồn tại hơn 10 tỷ năm, như vậy trên những hành tinh này có nhiều khả năng cho sự phát triển sự sống.

Khi các nhà thiên văn xác định hành tinh có nằm trong vùng sinh sống được hay không, họ xem xét nhiệt độ trên đó và khoảng cách từ hành tinh đến vì sao của nó. Tuy nhiên cần phải tính đến sự tồn tại của các đại dương trên hành tinh nữa. Các hành tinh nặng có nhiều khả năng hơn sẽ có các đại dương, vì vậy khi tìm kiếm sự sống cần phải xem xét đến chúng.

Sử dụng mô hình máy tính, các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng, các hành tinh nặng hơn trái đất bốn lần, có thể lưu giữ các đại dương của nó tốt hơn trái đất chúng ta.

Theo Epochtimes.ru