Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp cho biết gần 25.000 phạm nhân đã được giảm án trong dịp Quốc khánh năm 2016.

Cụ thể, cơ quan này của Bộ Công an đã xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 24.826 phạm nhân trong dịp 2/9.

Trong số các phạm nhân được xét duyệt năm nay, 128 người thụ án chung thân được đề nghị giảm xuống thành án tù có thời hạn, trong đó 11 phạm nhân giảm xuống còn 20 năm tù và 117 phạm nhân giảm xuống 30 năm tù.

Ngoài ra, gần 2.100 trường hợp được đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại, và hơn 22.600 phạm nhân được đề nghị giảm có thời hạn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, cho biết việc xét duyệt giảm án cho phạm nhân là dựa trên cơ sở thực hiện đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đã được Thủ tướng phê duyệt.

Hiện tại, các trại giam và tạm giam đã hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho số phạm nhân trên và chuyển đến các tỉnh và thành phố để xem xét, quyết định. Việc tha tù trước hạn đối với những người đủ điều kiện giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù sẽ được thực hiện trước, trong và sau ngày 2/9.

Hạo Nhân tổng hợp