Bộ công an vừa ban hành Thông tư 58/2015/TT-BCA cho phép cảnh sát cơ động (CSCĐ) được hóa trang, trang bị camera, vũ khí, công cụ hỗ trợ, động vật nghiệp vụ… khi tuần tra, kiểm soát.

Theo đó, việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang (mặc thường phục) chỉ được thực hiện trong các trường hợp phục vụ công tác phòng chống tội phạm khi có yêu cầu, hay khi có diễn biến phức tạp về an ninh trật tự và phải có kế hoạch, phương án được Tư lệnh cảnh sát cơ động, Giám đốc công an tỉnh phê duyệt.

Thông tư cũng cho biết, CSCĐ được 6 quyền hạn dưới đây trong quá trình làm nhiệm vụ:

  1. Kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.
  2. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo thẩm quyền.
  3. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
  4. Yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
  5. Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, động vật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.
  6. Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ công an .

Tuy nhiên thông tư cũng ghi rõ: “Nghiêm cấm lợi dụng tuần tra, kiểm soát để sách nhiễu, gây phiền hà nhân dân, xâm hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện hành vi làm trái pháp luật khác”.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

Từ Ân

Xem thêm: