Mọi người đều nói, đứng dưới gốc cây to sẽ thấy rất mát. Cây xanh khi được chăm sóc, bảo vệ tốt sẽ phát triển rất tốt, có những cây to lớn ngoài sức tưởng tượng của con người.

Trong vườn quốc gia ở California, Mỹ có một cây gỗ bách hương đỏ cổ thụ gần 3000 năm tuổi, đứng gần quan sát thân cây cao lớn chọc trời, không ai có thể ngờ trên trái đất còn có một cây cao và to như thế.

cay1
(Ảnh: Internet)

Cây cổ thụ này được phát hiện vào năm 1879 bởi ông William Sherman vì thế người ta gọi nó là “cây bách hương đỏ Sherman” hay “cây tướng quân Sherman”.

Sau này người ta đã làm một tấm bia tưởng niệm phía trước gốc cây để tưởng nhớ đến ông, du khách mọi nơi khi nghe nói đến cây cổ thụ này đều muốn đến để được nhìn nó tận mắt.

cay2
(Ảnh: Internet)

Thực ra cây bách hương đỏ Sherman chưa phải là cây cổ thụ cao nhất thế giới, cũng không phải cây có đường kính lớn nhất, nhưng nó là cây có tổng kích thước lớn nhất thế giới.

Cây cao 85m, cành cây vươn dài 25m, tán lá rộng 35m, các nhà nghiên cứu sau khi tính toán đã khẳng định cây này đã sống ít nhất 2300 – 2700 năm.

Hiện nay cây vẫn đang có sức sống rất mạnh mẽ, nó vẫn không ngừng lớn lên.

cay3
(Ảnh: Internet)

Quỳnh Chi

Xem thêm: