Các doanh nghiệp mới thành lập mới ở Việt Nam trong năm 2017 có quy mô lao động nhỏ hơn nhưng có quy mô vốn đầu tư lớn hơn so với năm trước.

Số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy Việt Nam có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2017 với tổng vốn đăng ký 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 13% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới này là 521,7 nghìn người, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính bình quân, các doanh nghiệp mới thành lập chỉ đăng ký sử dụng khoảng 10,3 lao động, với số vốn đăng ký mỗi doanh nghiệp khoảng 9,6 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ).

So với năm 2016, mỗi doanh nghiệp thành lập mới ở Việt Nam có quy mô lao động nhỏ hơn (năm 2016 mỗi doanh nghiệp mới có 11,5 người), nhưng số vốn đăng ký lớn hơn (năm 2016 số vốn đăng ký là 8,1 tỷ đồng).

Tổng cục Thống kê cho biết lĩnh vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm nay là kinh doanh bất động sản (tăng 72,8% so với cùng kỳ năm trước); tiếp đến là tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (tăng 38,9%), giáo dục và đào tạo (tăng 31,3%).

Một số lĩnh vực khác cũng ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh là y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; sản xuất phân phối điện, nước, gas; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng đều tăng trên 20%.

Khu vực có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất trong 5 tháng đầu năm là Đông Nam Bộ với 21.144 doanh nghiệp, tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng với 15.517 doanh nghiệp, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 6.896 doanh nghiệp, Đồng bằng Sông Cửu Long với 3.546 doanh nghiệp, vùng Trung du và miền núi phía Bắc với 2.142 doanh nghiệp, và Tây Nguyên với 1.289 doanh nghiệp.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam có gần 64.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nhưng có hơn 32.00 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, gần 4.700 doanh nghiệp hoàn tất giải thể.

Minh Tuệ 

Xem thêm: