Một số hình ảnh về cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông đòi quyền dân chủ vào khoảng 2h chiều ngày Chủ Nhật vừa qua. Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất từ sau cuộc biểu tình dài 79 ngày vào năm ngoái. 

Đọc bài viết tại đây

Thủ lĩnh Hội Sinh viên Chu Vĩnh Khang (Alex Chow) nhấn mạnh rằng cuộc biểu tình này sẽ được tiếp tục, "Phong trào Dù", một biểu tượng của phổ thông đầu phiếu cho người Hồng Kông thực sự không từ bỏ hy vọng. (Ảnh: Thái Văn Văn, Đại Kỷ Nguyên)
Thủ lĩnh Hội Sinh viên Chu Vĩnh Khang (Alex Chow) nhấn mạnh rằng cuộc biểu tình này sẽ được tiếp tục, “Phong trào Dù”, một biểu tượng của phổ thông đầu phiếu cho người Hồng Kông thực sự không từ bỏ hy vọng. (Ảnh: Thái Văn Văn, Đại Kỷ Nguyên)
Đoàn người biểu tình do Mặt trận Nhân quyền Dân sự tổ chức với sự tham gia của khoảng 13.000 người. (Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
Đoàn người biểu tình do Mặt trận Nhân quyền Dân sự tổ chức với sự tham gia của khoảng 13.000 người. (Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
Người đứng đầu nhóm "Học dân tư triều" (Scholarism) Hoàng Chi Phong hy vọng những người ủng hộ phổ thông đầu phiếu không quên mục đích ban đầu. (Ảnh: Thái Văn Văn, Đại Kỷ Nguyên)
Người đứng đầu nhóm “Học dân tư triều” (Scholarism) Hoàng Chi Phong hy vọng những người ủng hộ phổ thông đầu phiếu không quên mục đích ban đầu. (Ảnh: Thái Văn Văn, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
NGÀY 1/2/2015, người dân Hồng Kông tổ chức biểu tình với khẩu hiệu "Nói KHÔNG với DÂN CHỦ GIẢ MẠO, chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu CHÂN CHÍNH." Đức Hồng Y Trần Nhật Quân tham gia diễu hành. (Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
NGÀY 1/2/2015, người dân Hồng Kông tổ chức biểu tình với khẩu hiệu “Nói KHÔNG với DÂN CHỦ GIẢ MẠO, chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu CHÂN CHÍNH.” Đức Hồng Y Trần Nhật Quân tham gia diễu hành. (Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
Đảng Tân Dân chủ Đồng minh đưa ra thông điệp đả đảo Lương Chấn Anh. Trong tay người đàn ông này cầm chữ "lang" nghĩa là "sói"_ cách nói nhại đi họ của ông Lương thành Lang. (Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
Đảng Tân Dân chủ Đồng minh đưa ra thông điệp đả đảo Lương Chấn Anh. Trong tay người đàn ông này cầm chữ “lang” nghĩa là “sói”_ cách nói nhại đi họ của ông Lương thành Lang. (Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
Người dân dẫn theo con mình đi diễu hành. (Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
Người dân dẫn theo con mình đi diễu hành. (Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
"Yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức" (Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
“Yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức” (Ảnh: Phan Tại Thù, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Văn Hãn Lâm, Đại Kỷ Nguyên)
Một công dân Hồng Kông, bà Trần (Ảnh: Thái Văn Văn, Đại Kỷ Nguyên)
Một công dân Hồng Kông, bà Trần (Ảnh: Thái Văn Văn, Đại Kỷ Nguyên)
Ông Chung, 80 tuổi (Ảnh: Thái Văn Văn, Đại Kỷ Nguyên)
Ông Chung, 80 tuổi (Ảnh: Thái Văn Văn, Đại Kỷ Nguyên)
Gia đình phóng viên La gồm 4 người đều tham gia diễu hành. Ông La chia sẻ "bởi vì phổ thông đầu phiếu liên quan đến thế hệ tiếp theo nên bọn trẻ cũng cần tham gia." (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Gia đình phóng viên La gồm 4 người đều tham gia diễu hành. Ông La chia sẻ “bởi vì phổ thông đầu phiếu liên quan đến thế hệ tiếp theo nên bọn trẻ cũng cần tham gia.” (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung