Trong suốt 10 năm qua (2006-2015), không có công chức nào của tỉnh Quảng Bình vi phạm quy định về “nhận và nộp lại quà tặng”.

Theo báo Vnexpress đưa tin, tỉnh Quảng Bình vừa có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng (PCTN). Báo cáo cho hay, trong 10 năm qua, tỉnh “chưa phát hiện tổ chức nào sử dụng tiền, tài sản Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách làm quà tặng sai quy định” và “chưa có tổ chức, đơn vị nào báo cáo có cán bộ, công chức ‘nhận quà tặng và nộp lại quà tặng’”.

Từ năm 2006 đến nay, nhà chức trách Quảng Bình đã khởi tố 26 vụ án với 52 bị can trong các vụ án tham nhũng, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 23 vụ với 5 bị cáo bị đưa ra xét xử, thu hồi hơn 4,7 tỷ đồng.

Thông tin trên báo Quảng Bình, theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác PCTN còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực sự ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tham nhũng. Bên cạnh đó, tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra nhưng cơ chế, khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý chưa có hiệu quả.

Việc tổ chức thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Thể hiện qua việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn mang nặng tính hình thức. Chưa có các giải pháp hữu hiệu để kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập hiệu quả, trong khi việc báo cáo về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập thiếu tính kịp thời.

Ngoài ra, vẫn có nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện việc thông tin, báo cáo về công tác PCTN và báo cáo kê khai tài sản, thu nhập…

Trước đó, qua 10 năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã phát hiện 76 tổ chức đảng và 157 đảng viên có khuyết điểm sai phạm.

Báo cáo thanh tra tỉnh Khánh Hòa: 10 năm không có công chức “nhận quà”

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2006-2015. Theo báo cáo, qua các đợt kiểm tra nội bộ và thanh tra, trên toàn tỉnh “không phát hiện” công chức vi phạm quy định về nhận, nộp lại quà tặng và vi phạm về quy định kê khai tài sản, thu nhập suốt 10 năm.

Trong 10 năm qua, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện 1.000 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm gần 280 tỷ đồng và 670 ha đất. Thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm 33 vụ, trong đó, có 71 người tham nhũng bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bạch Liên tổng hợp

Xem thêm: