Thiên nhiên còn muôn vàn điều bất ngờ mà con người không cách nào hiểu được thấu ví dụ như 22 loại động vật kỳ dị đảm bảo bạn chưa từng được học trong các sách giao khoa sau đây.

1. Cá oarfish

dong-vat1

2. Mọt cổ dài

dong-vat2

3. Cá mập mào

dong-vat3

4. Cua nhện Nhật Bản

dong-vat4

5. Cá rìu

dong-vat5

6. Cá chép kính

dong-vat6

7. Cá mập bạch tạng một mắt

dong-vat7

8. Cá da trơn khổng lồ sông Mekong.

dong-vat8

9. Cá tra dầu

dong-vat9

10. Chuột chũi Đông Phi

dong-vat10

11. Cá arapaima

dong-vat11

12. Chuột chũi mũi sao

dong-vat12

13. Cá sấu gharial

dong-vat13

14. Cá bơn

dong-vat14

15. Rùa lá mata mata

dong-vat15

16. Cá mang ếch

dong-vat16

17. Lươn sói

dong-vat17

18. Kiến myrmecia

dong-vat18

19. Cá đuối đuôi dài

dong-vat19

20. Khỉ aye-aye

dong-vat20

21. Côn trùng lá gai

dong-vat21

22. Cá mút đá

dong-vat22

Hải Yến