Bạn đã bao giờ có ý nghĩ muốn làm một chiếc bánh mà mọi người không phát hiện ra chưa? Chúng ta cùng tham khảo 17 chiếc bánh siêu ngụy trang dưới đây nhé!

Chiếc bánh làm từ gỗ phải không?

banh nguy trang 1

Tôi không biết làm thế nào để ăn?

banh nguy trang 2

banh nguy trang 3

Sáng tạo

banh nguy trang 4

Không đúng với lực hấp dẫn

banh nguy trang 5

banh nguy trang 6

Nhẫn

banh nguy trang 7

banh nguy trang 8

banh nguy trang 9

banh nguy trang 10

banh nguy trang 13

Ai muốn ăn thịt bò không?

banh nguy trang 14

banh nguy trang 15

banh nguy trang 16

banh nguy trang 17

banh nguy trang 18

Thật sự quá siêu! Nhiều người sẽ bị mắc lừa, bánh ngọt ngụy trang tốt sẽ không bị người phát hiện ăn mất!

Huy Hoàng

Xem thêm: