Bùi Viện và giấc mộng cường quốc Đại Nam dang dở (P.3)

Bùi Viện và giấc mộng cường quốc Đại Nam dang dở (P.3)

Hoàng đế Quang Trung mất sớm năm 39 tuổi trong bao niềm tiếc nuối khi giấc mộng đưa Đại Việt trở thành cường quốc hàng hải đành dang dở. Hơn 47 năm sau, nước Nam thời Nguyễn trước hiểm hoạ ngoại xâm đã xuất hiện ...

Kết thúc

Không còn trang để tải