Chuyện ‘thê thiếp’ trong hôn nhân của người xưa

Chuyện ‘thê thiếp’ trong hôn nhân của người xưa

Đa số chúng ta dễ dàng nhận định rằng một vị đế vương có thể có nhiều thê thiếp, cho đó là điều đương nhiên, cũng cho rằng tại thời Trung Quốc cổ đại tồn tại chế độ đa thê thiếp. Thực ra không phải ...

Giấc mộng đâu chỉ là cảnh tượng hư ảo?

Giấc mộng đâu chỉ là cảnh tượng hư ảo?

Mọi người thường nói “mộng ảo”, cho rằng giấc mộng đa phần là cảnh tượng hư ảo. Nhưng có người trong giấc mộng lại nhìn thấy người hay việc gì đó hết sức thực tại, sau đó sự việc còn ứng nghiệm trên thực tế. ...

Kết thúc

Không còn trang để tải