Đôi điều mạn đàm về nguồn gốc của ‘chính trị’

Đôi điều mạn đàm về nguồn gốc của ‘chính trị’

Chuyên mục Chữ và Nghĩa chủ trương trả lại ý nghĩa đích thực, nghĩa gốc của những từ ngữ mà chúng ta đang dùng trong đời sống hiện đại. Nếu chúng ta hiểu không đúng nghĩa của từ, chúng ta sẽ không thể hiểu được ...

Câu chuyện ‘sửa dép ruộng dưa’ hàm chứa đạo lý gì?

Câu chuyện ‘sửa dép ruộng dưa’ hàm chứa đạo lý gì?

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nghe thấy bậc lão niên khuyên người trẻ tuổi rằng: “Chớ sửa dép ruộng dưa”. Vậy “Chớ sửa dép ruộng dưa” có ý nghĩa gì, nó chứa đựng đạo lý gì? “Chớ sửa dép ruộng dưa” có nguồn gốc ...

Vì sao đêm tân hôn lại gọi là ‘động phòng hoa chúc’?

Vì sao đêm tân hôn lại gọi là ‘động phòng hoa chúc’?

Người ta vẫn thường dùng chữ "động phòng hoa chúc" để nói về đêm đầu tiên của đôi vợ chồng. Động phòng thì ai cũng hiểu nhưng vì sao lại là "hoa chúc" chứ không phải hoa nào đó khác?  Trong văn hóa truyền thống Trung ...

Kết thúc

Không còn trang để tải