Trẻ mẫu giáo vùng khó khăn được miễn học phí

Trẻ mẫu giáo vùng khó khăn được miễn học phí

Nghị định mới bổ sung thêm trẻ mẫu giáo 5 tuổi có điều kiện khó khăn được miễn học phí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2018. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145 sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Kết thúc

Không còn trang để tải