Gần 50 tấn tôn cuộn lăn vào quán cơm ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Gần 50 tấn tôn cuộn lăn vào quán cơm ở Bà Rịa – Vũng Tàu

4 Cuộn tôn nặng hàng chục tấn bất ngờ rơi khỏi xe đầu kéo rồi lăn vào một quán cơm ven quốc lộ ở thị xã Phú Mỹ. May mắn, không có người nào bị thương. ...