Tin tức thế giới

Tin Mới Tin tức thế giới

Anh sẽ rời khỏi EU

Anh sẽ rời khỏi EU

Một dự đoán sớm về kết quả trưng cầu dân ý hôm 23/6 cho hay nhiều cử tri Anh chọn rời khỏi EU hơn ở lại. Theo dự đoán của BBC, nhóm vận động rời ...