Câu chuyện về ‘Con đường gạch vàng’ ở thủ đô Ghana

Câu chuyện về ‘Con đường gạch vàng’ ở thủ đô Ghana

Một nghệ sĩ đã quyết định trải thảm những con đường tại một quận ở thủ đô Ghana bằng những tấm nhựa màu vàng cắt từ những thùng đựng xăng để đấu tranh cho quyền được sở hữu tài sản của những người dân nghèo. 

Kết thúc

Không còn trang để tải