Những người không sợ bức xạ hạt nhân Chernobyl

Những người không sợ bức xạ hạt nhân Chernobyl

Một bài viết đăng trên tờ BBC đã kể về cuộc sống của những người mới chuyển đến sống ở khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl. Những người chuyển đến đa số là những người Ukraine đang trốn chạy khỏi cuộc xung ...

Kết thúc

Không còn trang để tải