Vì sao quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên đảo chính?

Vì sao quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên đảo chính?

Trong nửa thập kỷ qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên can thiệp vào nền chính trị nước này, với 5 lần tổ chức các cuộc đảo chính lật đổ chính phủ với 4 lần thành công. Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ vừa có một trận ...

Kết thúc

Không còn trang để tải