Hồ sơ

Tin Mới Hồ sơ

Trung Quốc đang dòm ngó Bắc Cực?

Trung Quốc đang dòm ngó Bắc Cực?

Trung Quốc đã mua hoặc thuê một số tàu phá băng, bao gồm cả các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, để tạo ra các tuyến đường chuyên chở hàng hóa xuyên qua Bắc ...