Mỹ: Báo động tình trạng bác sỹ tự tử do kiệt sức

Mỹ: Báo động tình trạng bác sỹ tự tử do kiệt sức

Theo một nghiên cứu mới đây, gần một nửa bác sỹ Mỹ cảm thấy kiệt sức và dẫn đến cứ 7 bác sỹ thì có một người mang ý định tự tử. Theo khảo sát của trang Medscape, gần một nửa số bác sỹ muốn bỏ ...

Kết thúc

Không còn trang để tải