Văn thơ

Tin Mới Văn thơ

Sức sống hoa phong lan

Sức sống hoa phong lan

Chùm lan này nhìn không đẹp lắm đâu Nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ nó Nhớ một ngày có con chim làm tổ Nó tha đâu về trong ổ một cành lan Không ai biết đến mùa xuân ...