Văn thơ

Tin Mới Văn thơ

Viết cho ngày sinh nhật

Viết cho ngày sinh nhật

Bạn đội mưa đến chúc mừng Hình như chiều bỗng chợt chùng thêm ra Không có nến, chẳng có hoa Ngày sang tuổi mới mưa nhòa nhạt mưa. Giã từ mây trắng mộng mơ Đã se se gió bơ vơ đón ...