Khám phá sự tinh tế trong nghệ thuật trà đạo Trung Hoa

Khám phá sự tinh tế trong nghệ thuật trà đạo Trung Hoa

Trà là một thói quen có tự ngàn đời. Thưởng trà là tập tục không thể thiếu trong sinh hoạt của người Trung Hoa xưa. Trung Quốc là cái nôi của trà đạo, bởi đây là quốc gia đầu tiên phát hiện ra trà và sử ...

12 loại sắc thái khác nhau của cổ sứ Trung Hoa

12 loại sắc thái khác nhau của cổ sứ Trung Hoa

Ngay nay có rất nhiều người chơi đồ cổ, trong đó có cổ sứ Trung Hoa, nhưng phân biệt được đâu là thật đâu là giả là chuyện không hề dễ dàng. Bài viết dưới đây giúp người đọc và những người chơi sứ cổ ...

Kết thúc

Không còn trang để tải