Nghệ thuật

Tin Mới Nghệ thuật

Có những buổi chiều hè vắng tiếng ve…

Có những buổi chiều hè vắng tiếng ve…

Chiều hè nắng Vắng tiếng ve Sóng gọi hè Vỗ bờ cát Cơn gió hát Bản trùng khơi Mây rong chơi Trôi lờ lững Con thả những Ước mơ xanh Biển trĩu cành Nâng khát vọng. Biển mênh mông bát ngát Mây hững hờ buông lơi Mặt trời ngả ...