Nghệ thuật

Tin Mới Nghệ thuật

Mưa trái mùa nào ai có hay?

Mưa trái mùa nào ai có hay?

Tháng Năm vừa sang Hè đã về trong lửa Xuân nấn ná chút gì Mà mắt ai trong? Tầm tã, Mưa đã về tầm tã Mùa mưa nay không chuyển vận theo mùa... Mây xám luôn ...