Câu chuyện âm nhạc: Nghe âm luật hiểu số mệnh con người

Câu chuyện âm nhạc: Nghe âm luật hiểu số mệnh con người

Chúng ta đều biết rằng xem tướng, toán mệnh, chiêm tinh, trắc tự v.v. đều có thể tính toán và xem trước được vận mệnh một đời người, nhưng rất hiếm khi chúng ta nghe thấy câu chuyện của người có thể tiên đoán được ...

Kết thúc

Không còn trang để tải