Nestle trả hơn 7 tỷ USD để bán cà phê Starbucks

Nestle trả hơn 7 tỷ USD để bán cà phê Starbucks

Trong thương vụ thứ ba trong lịch sử 152 năm của mình, tập đoàn thực phẩm khổng lồ Nestle của Thụy Sĩ sẽ trả hơn 7 tỷ USD để được quyền bán sản phẩm cà phê nổi tiếng Starbucks của Mỹ, hình thành một l...

Kết thúc

Không còn trang để tải