Cam Vinh sắp thu hoạch bỗng rụng vàng gốc, nông dân Nghệ An điêu đứng

Cam Vinh sắp thu hoạch bỗng rụng vàng gốc, nông dân Nghệ An điêu đứng

Những ngày này, nhiều hộ dân trồng cam ở Nghệ An như ngồi trên đống lửa vì nhiều diện tích cam chuẩn bị cho thu hoạch đột nhiên “đổ bệnh”, quả rụng la liệt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.