Mảnh xương nghi là di cốt của nguyên mẫu ông già Noel

Mảnh xương nghi là di cốt của nguyên mẫu ông già Noel

Các nhà khảo cổ học tại Đại học Oxford gần đây đã nghiên cứu một mảnh xương theo truyền thuyết thuộc về Saint Nicholas vị thánh làm nên nguyên mẫu ông già Noel ngày nay Do mối quan hệ của ông với Giáng sinh, rất nhiều ...

Kết thúc

Không còn trang để tải