A1689B11 – Thiên hà làm lung lay học thuyết Big Bang

A1689B11 – Thiên hà làm lung lay học thuyết Big Bang

Học thuyết Big Bang mô tả về quá trình giãn nở của vũ trụ từ thời điểm nó bắt đầu hình thành cho đến nay. Đó là một trong số những học thuyết cơ bản nhất về sự hình thành và phát triển của vũ trụ. Đồn...

Vì sao chúng ta không nên du hành vượt thời gian?

Vì sao chúng ta không nên du hành vượt thời gian?

Du hành vượt thời gian hẳn là ao ước của nhiều người. Bạn có thể quay về quá khứ gặp lại người thân đã mất, hoặc đến tương lai chứng kiến xem con cháu mình sống như thế nào. Cũng có thể mang những kiế...

Kết thúc

Không còn trang để tải