Cụm động từ đi với Bring

Cụm động từ đi với Bring

Cụm động từ là từ được ghép lại từ 2 từ hoặc nhiều hơn nhằm diễn đạt một ý nghĩa mới. Bởi những từ này khó có thể hiểu được nếu không được giải nghĩa rõ ràng nên chúng thường ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần XI)

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần XI)

Những mẫu câu dưới đây là các cách diễn đạt khác nhau được chia theo lối nói thân mật và trang trọng sẽ giúp người học áp dụng phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Asking For Information Hỏi Thông ...

Các cách nói “No problem” trong tiếng Anh

Các cách nói “No problem” trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ngoài việc dùng “No problem” để nói “Không sao đâu” mà chúng ta vẫn biết, còn rất nhiều cách nói khác rất thú vị, các bạn cùng học và áp dụng nhé! No problem: Không có gì đâu. ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần X)

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần X)

Những mẫu câu dưới đây là các cách diễn đạt khác nhau được chia theo lối nói thân mật và trang trọng sẽ giúp người học áp dụng phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Saying something again Nói lại ...

Các cụm từ về chủ đề Học tập

Các cụm từ về chủ đề Học tập

Trong bài trước các bạn đã tìm hiểu về collocations thuộc chủ đề công việc (Work), hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các cách kết hợp từ trong chủ đề Học tập.  Meet admissions criteria: đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào Applicants ...

Phân biệt từ phát âm giống nhau (no. 4)

Phân biệt từ phát âm giống nhau (no. 4)

Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ có cách phát âm tương đồng dưới đây: Naval & Navel Naval /’neivəl/ (adj) thuôc hải quân; (n) hàng hải Navel /’neivəl/ (n) rốn, trung tâm Grate & Great ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần IX)

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần IX)

Những mẫu câu dưới đây được chia theo cách nói thân mật và trang trọng sẽ giúp người học áp dụng phù hợp trong hoàn cảnh thực tế. Showing you are listening Cách bày tỏ bạn đang lắng nghe Informal Cách ...

Kết thúc

Không còn trang để tải