Hiểu trẻ chính là tiền đề của giáo dục

Hiểu trẻ chính là tiền đề của giáo dục

Người xưa có câu: “Bồi dưỡng, giáo dục con người cũng giống như trồng hoa, trước tiên phải nhận biết được đặc điểm của hoa, trong hoàn cảnh khác nhau thì bón phân, tưới nước và chăm sóc cũng khác nhau...

Tiết kiệm – Bí quyết nuôi dạy con trẻ thành tài

Tiết kiệm – Bí quyết nuôi dạy con trẻ thành tài

Khổng Minh Gia Cát Lượng đã từng dạy con rằng: “Hành vi của người quân tử là phải yên tĩnh mà tu thân, cần kiệm để bồi dưỡng đức, nếu không sống đạm bạc thì không thể đạt được những gì cao xa. Người q...

Kết thúc

Không còn trang để tải