Đừng để điểm số tạo thành gánh nặng cho con trẻ!

Đừng để điểm số tạo thành gánh nặng cho con trẻ!

Cô giáo vừa dứt lời, Trang liền đứng phắt dậy, nói với giọng khá gay gắt: “Cha mẹ chỉ quan tâm đến điểm số! Ngoài đó ra, cha mẹ không quan tâm đến điều gì nữa sao?” Thực tế là phần lớn cha mẹ đều coi ...

Nuôi dưỡng phẩm đức, cần sự tự giác

Nuôi dưỡng phẩm đức, cần sự tự giác

Nuôi mà không dạy là lỗi của cha, dạy mà không nghiêm thì đó cũng là sự lười nhác của cha. Để tôi có thể vượt lên, cha đã áp dụng những biện pháp nghiêm khắc hơn so với người khác trong vấn đề giáo ...

Kết thúc

Không còn trang để tải