10 thành ngữ tiếng Anh về tri thức

10 thành ngữ tiếng Anh về tri thức

Sử dụng thành ngữ tiếng Anh khi giao tiếp sẽ giúp bạn ghi điểm hơn với người đối diện. Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu các thành ngữ về trí thức. 1. Knowledge is power Tri thức là sức mạnh. ...

Học tiếng Anh qua Tam Tự Kinh: Câu chuyện về Lão Tử

Học tiếng Anh qua Tam Tự Kinh: Câu chuyện về Lão Tử

Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình hu...

Ngân hàng IELTS: Speaking – Thành ngữ về nhà ở

Ngân hàng IELTS: Speaking – Thành ngữ về nhà ở

IELTS là một trong những kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập, làm việc và sinh sống ở các nước sử dụng tiếng Anh. Sở hữu một chứng chỉ IELTS...

Học tiếng Anh qua Tam Tự Kinh: Hai giấc mơ của tú tài

Học tiếng Anh qua Tam Tự Kinh: Hai giấc mơ của tú tài

Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình hu...

Khám phá 12 từ đẹp nhất trong tiếng Anh

Khám phá 12 từ đẹp nhất trong tiếng Anh

Thật không dễ dàng để chọn ra những từ đẹp nhất trong tổng số khoảng 750 000 từ tiếng Anh. Với bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu 12 từ được coi là đẹp nhất trong tiếng Anh ở khía cạnh nào đó. 1. BUM...

Học tiếng Anh qua Tam Tự Kinh: Câu chuyện về Khổng Tử

Học tiếng Anh qua Tam Tự Kinh: Câu chuyện về Khổng Tử

Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình hu...

Kết thúc

Không còn trang để tải