Bạo hành trẻ mầm non: Vì đâu nên nỗi?

Bạo hành trẻ mầm non: Vì đâu nên nỗi?

Có người cho rằng, chỉ có những cô giáo không yêu nghề mới đánh mắng trẻ. Thiết nghĩ dẫu là ai, làm nghề gì thì trước tiên cũng cần phải “làm người”, mà “làm người” đứng đầu lại là chữ Nhân. Những đứa...

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà: Có thật vậy chăng?

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà: Có thật vậy chăng?

Trong dân gian lưu truyền một câu nói: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Có quan điểm cho rằng câu nói này xuất phát từ “văn hoá truyền thống” vốn đặt mọi trách nhiệm nuôi dạy con trẻ lên người p...

Kết thúc

Không còn trang để tải