- Đại Kỷ Nguyên - https://mb.dkn.tv -

Bảo mật

Thông báo về chính sách bảo mật/ quyền riêng tư

 

Thời báo Đại Kỷ Nguyên (DKN.TV) có chính sách thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người xem dựa trên thông báo về quyền riêng tư/chính sách bảo mật này, tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung EU (GDPR). Thông báo này cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn và giải thích cách thức, lý do và thời điểm chúng tôi thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân đó.

Địa chỉ  liên hệ qua email: [email protected] [1]

 

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

DKN.TV xử lý thông tin cá nhân của độc giả để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ hợp đồng, và để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người xem. Ngoại trừ những trường hợp được nêu ra sau đây, chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân không cần thiết nào từ bạn cũng như xử lý thông tin của bạn một cách tuỳ tiện.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ các kênh sau:

Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách dưới đây:

 

Cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (Cơ sở pháp lý để xử lý)

DKN.TV coi trọng quyền riêng tư của người xem và sẽ không bao giờ tiết lộ hoặc bán dữ liệu của bạn mà không được sự đồng ý, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu. Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu của bạn miễn là cần thiết và phục vụ cho các mục đích được nêu rõ trong thông báo này. Khi bạn đồng ý nhận các thông tin về dịch vụ khuyến mại và tiếp thị của chúng tôi, bạn có quyền rút lại thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Mục đích và lý do xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được đề cập chi tiết như sau:

 

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn mà DKN.TV xử lý và được phép yêu cầu chúng tôi cung cấp các thông tin về:

Nếu bạn tin rằng chúng tôi giữ bất kỳ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác nào về bạn, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa và/hoặc hoàn thiện thông tin đó, và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật/điều chỉnh nó càng sớm càng tốt; nếu có lý do chính đáng để không thực hiện được, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc giới hạn xử lý thông tin cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu. Bạn cũng có thể phản đối bất kỳ hình thức marketing trực tiếp nào từ chúng tôi cũng như được quyền thông báo về bất kỳ các quyết định tự động nào mà chúng tôi sử dụng.

Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền hạn nào ở trên, bạn sẽ phải xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi hành động theo yêu cầu đó; điều này là để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ và an toàn.

Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng các quyền hạn trên có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

Chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà không được sự đồng ý, ngoài mục đích được nêu ra trong thông báo này hoặc khi được luật pháp yêu cầu. DKN.TV thông qua các bên thứ ba đáng tin cậy để cung cấp các dịch vụ và chức năng kinh doanh dưới đây, những bên thứ ba của chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu của bạn được quản trị theo chính sách bảo mật của họ.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các danh mục sau:

 

 

Các biện pháp an toàn

DKN.TV coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phù hợp, phòng ngừa để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hoại và chuẩn bị các biện pháp an toàn nhất định đúng lúc.

Chúng tôi sử dụng Mã hóa là chiến lược bảo mật để đảm bảo dữ liệu cá nhân chỉ có thể được truy cập bởi các bộ phận và dịch vụ được ủy quyền, những người có quyền truy vào các khóa mã hóa để kiểm tra.

Dữ liệu cá nhân được mã hóa và lưu trữ trong một môi trường riêng tư và riêng biệt để tăng cường việc bảo mật.

 

Hậu quả của việc bạn không cung cấp dữ liệu

Bạn không có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho DKN.TV, tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số hoặc tất cả dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi vì thông tin này là bắt buộc.

 

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

DKN.TV lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian miễn là cần thiết cho mục đích thu thập, để cung cấp cho bạn các dịch vụ với tư cách là người dùng của chúng tôi trên các trang web và ứng dụng.

 

Các cá nhân dưới 16 tuổi

DKN.TV không dự định và cố ý xử lý thông tin cá nhân từ những người dùng dưới 16 tuổi. Dữ liệu cá nhân của đối tượng này sẽ chỉ được xử lý nếu được sự đồng thuận của người được ủy quyền là có trách nhiệm cha mẹ với người dùng. Chúng tôi sẽ tiến hành mọi nỗ lực cần thiết để xác minh những trường hợp này.

 

Đệ đơn khiếu nại

DKN.TV chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn tuân theo thông báo về chính sách bảo mật này và phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu liên quan. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Email: [email protected] [1]

 

Các thay đổi trong thông báo bảo mật của chúng tôi

DKN.TV có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng tải và cập nhật tại đây. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trực tiếp qua email nếu có thay đổi đáng kể. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên cập nhật thông báo mới nhất.

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ sau: [email protected] [1]